Proiecte educaționale/ Campania Respect

Campania impotriva violentei “RESPECT”- 2018-2019
Campania “RESPECT” are scopul de a preveni agresivitatea și volența prin exersarea unor comportamente și atitudini civilizate de către copii în mediul preșcolar, școlar și în afara acestuia, astfel încât aceștia să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabili să-și gestioneze emoțiile, în deplină siguranță, printr-o atitudine tolerantă, preventivă, comunicând asertiv, activ și nonviolent.
Săptămâna Omeniei

Prieteni şi locuri noi

Leaf “Să învăţăm despre pădure”

Intercultural

Program internaţional de voluntariat

                        Kalokagathia

Să spunem NU violentei

Să citim pentru mileniul III

Micul Pieton

O lume a prieteniei

Campania Viaţa