”Copilărie fără violență”

Campania impotriva violentei “RESPECT”
Campania “RESPECT” are scopul de a preveni agresivitatea și volența prin exersarea unor comportamente și atitudini civilizate de către copii în mediul preșcolar, școlar și în afara acestuia, astfel încât aceștia să se manifeste cu responsabilitate, să fie capabili să-și gestioneze emoțiile, în deplină siguranță, printr-o atitudine tolerantă, preventivă, comunicând asertiv, activ și nonviolent.