4. Condiții specifice de ocupare a posturilor didactice, în cadrul etapei de transfer consimțit între unitățile de învățământ, pentru anul școlar 2022-2023