Anunț Rezultatul probei scrise la concursul pentru ocupare post de secretar