Anunț- Proces verbal-selecție dosare candidați înscriși la concursul administrativ patrimoniu 2020