Servicii Oferite

55

NR. CRT. DENUMIREA SERVICIULUI ACTIVITĂŢI SPECIFICE
1. Serviciul educaţional – educaţie conform curriculumului naţional;- curriculum la decizia grădiniţei;- elaborarea proiectelor educaţionale;- derularea unui program atractiv de activităţi educative şi extraşcolare;
2. Serviciul de asistenţă medicală – servicii medicale prin cabinetul medical interşcolar;- existenţa cadrelor sanitare  în instituţie (asistent medical, medic şcolar) ;- asigurarea unui program eficient de activităţi sanitare;- respectarea regulilor de igienă în spaţiile destinate preşcolarilor;
3. Serviciul nutriţional – prepararea alimentelor conform normativelor nutriţionale în condiţii de igienă corespunzătoare în incinta blocului alimentar;- asigurarea derulării programului guvernamental „Lapte şi corn”, verificarea permanentă a termenului de valabilitate a produselor şi  valorii nutriţionale;- proiect educaţional  pentru o alimentaţie sănătoasă;- existenţa spaţiului pentru depozitarea alimentelor dotat conform normelor DSP;- consum de alimente sănătoase, preparate în bucătăria proprie;- consum zilnic de legume şi fructe, apă, etc;
4. Serviciul de îngrijire, ocrotire – îngrijirea, supravegherea și sprijinirea copiilor este asigurată și de către îngrijitoare;
5. Serviciul de asistenţă logopedică – existenţa cabinetului de logopedie dotat cu mobilier şi materiale adecvate;- existenţa unui specialist în logopedie de 2 ori pe săptămână.