Modalități de formare/perfecționare

1.     Cursuri de formare cu CPT

• „Multimedia în educaţie” – 25 CPT – 13 cadre didactice participante

•„Impact – dificultăţi în învăţare” – 23 CPT – 13 cadre didactice participante

2.     Cursuri de formare cu ore, fără ore

•”Say stop to human trafficking”  în cadrul Programului Ro-Ua-Md”  8 ore – 2 cadre diactice participante

•„Analiza şi implementarea sistemului de control managerial”- dec 2014  – 1 cadru secretar

3.     Simpozioane naţionale, regionale, interjudeţene

•„Dimensiuni calitative şi de performanţă în educaţia timpurie” – G.P.P. „PRICHINDELUL”- Suceava – 14 cadre participante

4.     Sesiuni de referate şi comunicări

•”Calitatea şi excelenţă în formarea continuă” – CCD ,,George Tofan” – 5 cadre didactice participante

•,,Activităţile outdoor, o altă modalitate de parcurgere a curriculumului şcolar sau o modalitate prin care vizăm starea de bine a copilului?”- GP.N. „Isteţel” – Moldoviţa – 3 cadre didactice participante

• ,,Activităţile outdoor, o altă modalitate de parcurgere a curriculumului şcolar sau o modalitate prin care vizăm starea de bine a copilului?”-  G.P.N. Obcini – 7 cadre didactice participante

• ,,Instrumente şi bune practici care sprijină cultivarea dorinţei de a învăţa la copilul mic,, Pătrăuţi – 9 cadre didactice participante

5.     Concursuri de creativitate didactică

• ,,Inovaţie şi creativitate didactică în învăţământ” – 4 cadre didactice participante

6.     Perfecţionare prin grade didactice( preinspecţii/ inspecţii pentru definitivat, gradul I sau II)

Perfecţionare prin grade didactice( preinspecţii/ inspecţii pentru  gradul  I – 1 cadru didactic sustinut lucrare

7.     Perfecţionare prin grade didactice( preinspecţii/ inspecţii pentru definitivat, gradul I sau II)

Perfecţionare prin grade didactice ( preinspecţii/ inspecţii pentru gradul II ) – 3 cadre didactice

suţinut inspecţii;     2 cadre didactice obţinut gradul didactic II în urma examenului

8.     Lecţii, referate susţinute la Cercul pedagogic

• Cerc pedagogic a responsabililor comisiei de prevenire a violenţei cu tema ,,Vulnerabilităţile tinerilor, violenţa în şcoală” la Iulius Mall Suceava   –     participare 1 cadru didactic

• Cerc pedagogic Prelipca

• Cerc pedagogic Siminicea (participare) 15 cadre didactice

• Cerc pedagogic Vereşti

• Cerc Pedagogic G.P.N. „Pinochio”- Suceava participare 3 cadre didactice

9.     Lecţii, referate susţinute la comisii metodice

• Contribuţie la întocmirea suporturilor practice evaluare, proiecte didactice, chestionare – 18 cadre didactice

• Suport teoretic/ practic evaluare preşcolari

• Susţinut lecţie şi referat –  2 cadre didactice

10.  Publicaţii

Articole în Revista Grădiniţei ,,1-2-3” – 18 cadre didactice

• Auxiliar ,,Educatoarele creează pentru copii” Ed. George Tofan Suceava, 2015 – 18 cadre didactice

• Instrumente şi bune practici care sprijină cultivarea dorinţei de a învăţa la copilul mic,, ISBN Ed. Grup Muşatinii – 9 cadre didactice

11.  Proiecte de dezvoltare instituţională în grădiniţă” DVD – ISBN

Proiecte de dezvoltare instituţională în grădiniţă” DVD –

ISBN – 1 cadru didactic