Modalități de formare și perfecționare a personalului GPP ”1-2-3”

        Cursuri de formare cu CPT

 • „Management şi comunicare” – 25 CPT – 7 cadre didactice
 • „Leadership în educaţie” – 20 CPT – 8 cadre didactice
 1. Cursuri de formare cu ore, fără ore
 • Cursuri în cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei – Master An I,, Consiliere şi educaţie emoţională” – 1 cadru didactic
 • Cursuri SEAP ,,Achiziţii publice” 6 ore – 1 cadru administrator
 • Curs de igienă – 1 cadru administrator, 14 cadre îngrijitor
 • Curs – Atelierele Creative,,Tehnici de modelaj în lut “  din cadrul Programului de dezvoltare profesională a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar –  6 ore, Octombrie 2015 – 2 cadre didactice
 • ,,Tehnici de modelare în lut” în cadrul Cercului Pedagogic din luna decembrie susţinut la G.P.P,,1-2-3” şi G.P.N. „NOROCEL” – Suceava, Decembrie 2015 – 18 cadre didactice
 • ,, Activitatea Cercului metodic al responsabililor cu dezvoltarea profesională din unităţile de învăţământ arondate Cercului metodic Suceava cu tema : Rolul responsabilului cu dezvoltarea profesională prin îmbunătăţirea calităţii formării continue – 8- 9 februarie 2016  ( 24 ore) – 2 cadre didactice
 • Curs de igienă – Lapte şi corn – octombrie 2015 – 1 cadru didactic
 • Program judeţean de dezvoltare profesională ,,Conferinţele învăţământului preşcolar “ a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar.
 • Tema – ,,Managementul comportamental la vârsta preşcolară” (curs de 6 ore) – 3 cadre didactice
 • Curs – Instruirea anuală a profesorilor metodişti – ianuarie 2016 ( fără ore) – 2 cadre didactice
 1. Simpozioane naţionale, regionale, interjudeţene
 • Simpozion Naţional G.P.P. ,,Prichindel,, Calitate şi diversitate în educaţia timpurie prezentare material cu publicare ISBN – 9 cadre didactice
 • Simpozion Internaţional ,, Armonie prin joc şi cânt port şi cuvânt” Cajvana – 8 cadre didactice
 • Simpozionul internaţional “Educaţia interculturala – abordare pedagogica  si teologica”- Iaşi – 1 cadru didactic
 • Simpozionul Naţional „Primăvara – între tradiţie şi prezent”- Cosoveni – Dolj – 2 cadre didactice;
 • Simpozion Educartes – Târgu Mureş – prezentare material cu publicare ISBN – 12 cadre didactice
 • Simpozion Naţional ,,Cei şapte ani de acasă” S.C. Esenţial Media – 5 cadre didactice
 • Simpozion Regional Botoşani,, Educaţie formală şi nonformală – Investiţie pentru viitor – 5 cadre didactice
 1. Sesiuni de referate şi comunicări
 • ,,Strategii , metode şi demersuri reuşite în formarea părinţilor în spiritual colaborării şi al parteneriatului “ – Bosanci – 2 cadre didactice
 • „Competenţe pentru viaţă în activităţi formale şi non-formale”- CCD Suceava – 1 cadru didactic
 • Seminarul ,,Educaţia în grădiniţă”- investiţie pentru viitor în cadrul – Schimbului de experienţă cu Grădiniţa ,,Şotron “Botoşani –  prezentare material – 18 cadre didactice
 • Sesiune de prezentare a Proiectului educaţional ,,Kalokagathia”- 2 cadre didactice
 • Sesiune de prezentare a Proiectului educaţional ,, Să citim pentru mileniul III” G.P.N. ,,  Arlechino“-2 cadre didactice
 • Sesiune de prezentare a Proiectului educaţionaln,, Ecogrădiniţa ” G.P.P. ,, Piticot“ – 2 cadre didactice
 • Sesiune de prezentare a Proiectului educaţional ,, E bine să fii sănătos” G.P.N. ,, Ţăndărică“- Noile Educaţii – 1 cadru didactic
 • Sesiune de prezentare a Proiectului educaţional ,, Micul pieton” G.P.N. Ţăndărică“- Noile Educaţii – 1 cadru didactic
 • Sesiune de prezentare a Proiectului educaţional ,, Îmi iubesc portul şi vorba ” G.P.N. ,, Ţăndărică“ – Noile Educaţii – 1 cadru didactic
 • Sesiune de prezentare a Proiectului educaţional ,,Pădurea” în cadrul Leaf – 1 cadru didactic
 • Sesiune de prezentare a Proiectului educaţional „O lume a prieteniei”- 2 cadre didactice
 1. Concursuri de creativitate didactică
 • ,,Inovaţie şi creativitate didactică în învăţământ – concurs – 7 cadre didactice
 • Concurs de teatru,, Actori mari, pe scene mici, pentru grupa de pitici”, ,, Ieduţa Geta “- Trofeu – 6 cadre didactice
 • Concurs de teatru,,Actori mari, pe scene mici, pentru grupa de pitici”, Teatru de marionete ,,Pinochio” – menţiune – 6 cadre didactice
 1. Perfecţionare prin grade didactice( preinspecţii/ inspecţii pentru definitivat, gradul I sau II)
 • Perfecţionare prin grade didactice ( preinspecţii/ inspecţii pentru gradul II ) – Susţinut IC2 – 3 cadre didactice; Susţinut preinspecţie în vederea înscrierii la gradul didactic II – 1 cadru didactic
 • – Susţinut lecţie în vederea înscrierii la examenul de definitivat – 1 cadru didactic
 • Susţinut lecţie, inspecţie în vederea înscrierii la examenul de titularizare – 1 cadru didactic
 1. Lecţii, referate susţinute la Cercul pedagogic
 • Cerc pedagogic „Melos, ritm, şi percuţie în grădiniţă” (activitate cu preşcolarii), „Frumosul, armonia, sunetul şi ritmul, valori ale artelor, cultivate de la vârsta timpurie” – 2 cadre didactice susţinut lecţie, 3 cadre didactice  susţinut referat
 • Cerc pedagogic „Posibilităţi şi mijloace pentru promovarea istoriei şi a geografiei locale” (activitate cu preşcolarii în cadrul DOS sau în cadrul CDȘ/CDG) – Bădeuţi; participare – 15 cadre didactice participare.
 • Cerc pedagogic „Posibilităţi şi mijloace pentru promovarea istoriei şi a geografiei locale” (activitate cu preşcolarii în cadrul DOS sau în cadrul CDȘ/CDG) – Băneşti – 3 cadre didactice
 • Cerc pedagogic,, Conflict, mediere, comunicare” Iulius Mall Suceava – 1 cadru didactic
 1. Lecţii, referate susţinute la comisii metodice
 • Modalităţi de tratare diferenţiată şi individualizată a copilului preşcolar – activitate integrată susţinută în cadrul Schimbului de experienţă cu G.P.P.,,Şotron “Botoşani martie 2016 – 1 cadru didactic susţinut lecţie , 1 cadru didactic susţinut referat
 • Posibilităţi şi mijloace pentru promovarea istoriei şi a geografiei locale – activitate cu preşcolarii – 2 cadre susţinut lecţie, 2 cadre susţinut referate
 • Susţinere referate în cadrul comisiei metodice – 18 cadre didactice
 1. Publicaţii 
 • Articol în Revista Grădiniței ”1-2-3”- 18 cadre didactice
 • Articole în ziarul „Monitorul de Suceava”- 1 cadru didactic
 • Articol în cadrul Simpozionului regional Botoşani – 5 cadre didactice
 • Articol în cadrul Simpozionului Naţional de la G.P.P. ,,Prichindel” – 9 cadre didactice
 • Articol în cadrul Simpozionului Internaţional Cajvana – 8 cadre didactice
 • Articol în cadrul Simpozionului Naţional S.C. Esenţial Media ,,Cei şapte ani de acasă”- 5 cadre
 • Articol în cadrul Simpozionului internaţional “Educaţia interculturala – abordare  pedagogica  si teologica”: „Comunicarea  interculturală eficientă – necesitate obiectivă, impusă de dinamica structurilor sociale din societatea democratică”; – 1 cadru didactic
 • Articol în cadrul Sesiunii de referate şi comunicări de la Petru Rareş cu articolul „Influenţa modelelor comportamentale parentale asupra dezvoltării personalităţii preşcolarilor” – 1 cadru didactic
 1. Proiecte de dezvoltare instituţională în grădiniţă” DVD – ISBN
 • Proiecte de dezvoltare instituţională în grădiniţă” DVD – ISBN – 1 cadru didactic
 1. Schimb de experienţă cu alte grădiniţe
 • Schimb de experienţă cu Grădiniţa Şotron Botoşani – 18 cadre didactice