Viziunea, misiunea, deviza G.P.P “1-2-3”

VIZIUNEA GRĂDINIȚEI : Puternică angajare, înaltă calitate și performanță în oferirea serviciilor educaționale în ideea formării copiilor ca personalitate autonomă și creativă.
MISIUNEA GRĂDINIŢEI „1-2-3” SUCEAVA : Oferă șanse egale tuturor copiilor în dobândirea de cunoștințe, capacități, deprinderi și aptitudini necesare integrării în ciclul primar și adaptării la cerințele multiple ale unei societăți în continuă schimbare.
DEVIZA: „Alături de copii şi pentru copii!”

8